Na travniku je raslo drevo… Zelo je ljubilo dečka.

Učenci 5.d so se knjigo Drevo s srcem (The Giving Tree), avtorja Shela Silvesteina, srečali med urami integracije in angleščine. Globoko in interpretativno široko besedilo so učenci sprva poslušali v angleščini ob slikovni podpori, nato pa so pokazali svoje razumevanje ter se odzivali na vsebino in izražali občutke. Besedilo smo povezali z različnimi naravoslovnimi vsebinami, učenci so primerjali različne oblike upodabljanja zgodbe, s pomočjo besedila širili svoj besedni zaklad, ter poustvarjali in razmišljali o vrednotah, kot so altruizem, naš odnos do drugih in do narave.

Fotozgodba projekta (Anita Godler in Tadeja Dović)

Učenci izražajo občutke ob sliki.
Poročanje po poustvarjanju v skupinah- pisanje zgodbe s spremenjenim dogodkom.

The Giving Forest.
Dostopnost